Бібліотека і закон

  БІБЛІОТЕКА І ЗАКОН

  ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури (від 28.01.2016 № 955-VІІІ)

  ЗАКОН УКРАЇНИ Про бібліотеки і бібліотечну справу» (від 27.01.95 N 33/95)

  ЗАКОН УКРАЇНИ Про інформацію (від 02.10.92 N 2658-12)

  ЗАКОН УКРАЇНИ Про обов'язковий примірник документів (від 09.04.1999 № 595-XIV)

  ЗАКОН  УКРАЇНИ Про Національну програму інформатизації від 04.02.1998 № 74/98-ВР

  ЗАКОН УКРАЇНИ Про авторське право і суміжні права (від 23.12.1993 № 3792-XII)

  ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ Про запровадження мораторію на виселення редакцій друкованих засобів масової інформації, закладів культури, у тому числі бібліотек, видавництв, книгарень, підприємств з розповсюдження книг та преси» (від 16.01.2009 № 901-VI)

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про встановлення Всеукраїнського дня бібліотек (від 14.05.1998 № 471/98)

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні (від 31.07.2000 № 928/2000)

  ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ Про мінімальні соціальні нормативи забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні (від 30.05.1997 № 510)

  ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ Про затвердження переліку закладів культури, навчальних закладів та наукових установ, до яких надсилаються документи та видання у рамках міжнародного обміну, що звільняються від сплати мита  (від 19.04.2006 № 538)

  ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ Про порядок доставляння обов'язкових примірників документів (від 10.05.2002 № 608)

  ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ Про укладення Угоди про створення системи міжбібліотечного абонемента держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав (від 13.01.1999 № 36)

  ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності (від 12.12.2011 № 1271)

  УГОДА про створення системи міжбібліотечного абонемента держав-учасниць СНД

  Міжнародний документ (від 13.01.1999)

  НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ Про затвердження Типових правил користування бібліотеками в Україні (від 05.05.1999 № 275)

  НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ Про затвердження Положення про централізовану бібліотечну систему (від 20.11.2001 № 709)

  НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ Про затвердження Інструкції про організацію та порядок обміну, перерозподілу і розповсюдження документів серед бібліотек України через систему обміннихфондів (від 23.03.2005 № 152)

  НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ Про затвердження Інструкції про порядок відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань з бібліотечних фондів до Державного реєстру національного культурного надбання (від 20.11.2001 № 708)

   

  Законодавство України на допомогу адвокаційній діяльності бібліотек

  КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

  ЗАКОН УКРАЇНИ Про бібліотеки і бібліотечну справу» (від 27.01.95 N 33/95)

  КОНВЕНЦІЯ про захист прав людини і основоположних свобод (ратифіковано Законом України від 17.07.97N 475/97)

  ЗАКОН УКРАЇНИ Про інформацію (від 02.10.92 N 2658-12)

  ЗАКОН УКРАЇНИ Про місцеві державні адміністрації (від 09.04.1999 № 586-XIV)

  ЗАКОН УКРАЇНИ Про звернення громадян (від 02.10.1996 № 393/96-ВР)

  ЗАКОН УКРАЇНИ Про об’єднання громадян (від 16.06.92№ 2461-12 )

  ЗАКОН УКРАЇНИ Про соціальний діалог в Україні (від 23.12.2010 № 2862-VI)

  ЗАКОН УКРАЇНИ Про місцеве самоврядування в Україні (від 21.05.1997 № 280/97-ВР)

  ЗАКОН УКРАЇНИ Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності (від 15.09.1999 № 1045-XIV)

  ЗАКОН УКРАЇНИ Про органи самоорганізації населення (від 11.07.2001 № 2625-III)

  ЗАКОН УКРАЇНИ Про благодійництво та благодійні організації (від 16.09.1997 № 531/97-ВР)

  ЗАКОН УКРАЇНИ Про волонтерську діяльність (від 19.04.2011 № 3236-VI)

  ЗАКОН УКРАЇНИ Про соціальні послуги (від 19.06.2003 № 966-IV)

  ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ Про запровадження мораторію на виселення редакцій друкованих засобів масової інформації, закладів культури, у тому числі бібліотек, видавництв, книгарень, підприємств з розповсюдження книг та преси» (від 16.01.2009 № 901-VI)

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про забезпечення умов для більш широкої участі громадськості у формуванні і реалізації державної політики (від 31.07. 2004 № 854/2004)

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації (від 24.03.2012)

  ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ Про додаткові заходи щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики (від 26.11.2009№1302)

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ Про схвалення концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства (від 21.11.2007 N 1035-р)

  © 2024 . Всі права захищено. Розроблено веб-студією "Sigma"