Прозорість закладу освіти

  \

  Про освіту
  Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

  1. Заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.

  2. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності - на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:

  статут закладу освіти;

  ліцензії на провадження освітньої діяльності;

  сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти;

  структура та органи управління закладу освіти;

  кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;

  освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

  територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти);

  ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;

  мова (мови) освітнього процесу;

  наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);

  матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);

  напрями наукової та/або мистецької діяльності (для закладів вищої освіти);

  наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання;

  результати моніторингу якості освіти;

  річний звіт про діяльність закладу освіти;

  правила прийому до закладу освіти;

  умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

  розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти;

  перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;

  правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти;

  план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;

  порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;

  порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування);

  інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

  3. Заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

  4. Інформація та документи, передбачені частинами другою і третьою цієї статті, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом.

  5. Перелік додаткової інформації, обов’язкової для оприлюднення закладами освіти, може визначатися спеціальними законами.
  Докладніше: https://kodeksy.com.ua/pro_osvitu/statja-30.htm

  © 2024 . Всі права захищено. Розроблено веб-студією "Sigma"