Батьківська сторінка

  інформація для батьків

  Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

  До входу будівлі ЗОШ №-12, де розташовані приміщення Шосткинської вечірньої (змінної) школи, обладнано пандус.  Усі основні приміщення закладу мають природне освітлення. Світло на робочі місця падає ліворуч. При оздоблені навчальних приміщень враховано такі вимоги: стіни світлих тонів; меблі, парти – кольору натурального дерева; стелі, двері, віконні рами – білі. Розташування меблів і обладнання, декоративних рослин сприяє максимальному використанню денного світла і рівномірному освітленню приміщень. З вересня по травень у приміщеннях рівень освітлення підвищується за допомогою штучного освітлення. У закладі дотримується повітряно-тепловий режим. Приміщення  обладнані системами центрального опалення та вентиляції, що забезпечують сприятливі мікрокліматичні умови внутрішнього середовища. Чистота повітря у закладі забезпечується регулярністю вологого прибирання, використанням всіх видів провітрювання (наскрізне, кутове, однобічне).

  Навчальні меблі класних кімнат відповідають віковим та морфофункціональним особливостям здобувачів освіти, враховується специфіка освітнього процесу.

  Пам'ятка для батьків

  1. Тільки разом у співпраці зі школою та громадськістю можна добитися бажаних результатів у вихованні й навчанні ваших дітей.

  2. Обов’язково постійно цікавтесь розвитком, навчанням і поведінкою ваших дітей. Для цього відвідуйте заняття, батьківські збори, зустрічайтесь із класним керівником і вчителями школи.

  3. Щоденно цікавтесь навчанням дитини. Радійте її успіхам, допомагайте узагальнювати, співставляти, аналізувати вивчене, прочитане, побачене. Не дратуйтесь через кожну невдачу, що спіткає дитину, не карайте й не ображайте її гідності, а допоможіть зрозуміти й усвідомити помилки, недоробки, загартуйте її силу волі своєю допомогою й розумінням.

  4. Привчайте дитину до самонавчання й самоконтролю у виконанні домашніх завдань і обов’язків. Надавайте розумну допомогу в їхньому виконанні. Важливо викликати інтерес до навчання, але не муштрою й силою, а добрим словом, підтримкою, порадою, терпінням і ласкою.

  5. Сприяйте тому, щоб дитина сформувала в собі активну життєву позицію: брала участь у всіх класних, шкільних заходах, концертах, щоб не боялася декламувавти, співати, танцювати, виконувала б сумлінно шкільні доручення. Для цього необхідно бути в курсі шкільного життя, цікавитися планами дитини щоденно, допомагати готуватися до уроків, підтримувати в дитині впевненість і сміливість.

  ПОЛОЖЕННЯ  

  про батьківські збори та батьківський всеобуч

  1. Загальні положення

  1.1. Авторитет школи та вчителів у багатьох випадках визначається організацією та проведенням батьківських зборів.

  1.2. Батьківські збори — форма аналізу, осмислення на основі даних педагогічної науки, досвіду виховання.

  1.3. Батьківські збори — це школа виховання батьків, формуюча батьківська суспільна думка, батьківський колектив.

  1.4. Батьки (особи, які їх замінюють) зобов'язані відвідувати батьківські збори, які проводить школа (із Статуту школи).

  1.5. Даний документ є локальним актом щодо питань регулювання відносин між школою та батьками.

  1. Мета та задачі батьківських зборів

  2.1. Виховання батьків, батьківського колективу.

  2.2. Формування батьківської суспільної думки.

  2.3. Ознайомлення батьків із питаннями педагогіки, психології, законодавства України.

  1. Види батьківських зборів

  3.1. Існують такі види батьківських зборів:

  • • організаційні;
  • • тематичні;
  • • збори-диспути;
  • • звітові;
  • • збори-консультації;
  • • збори-співбесіди.

  3.2. Батьківські збори, як правило, є комбінованими.

  3.3. Основна частина батьківських зборів — педагогічна просвіта (батьківський всеобуч).

  3.4. Батьківський всеобуч планується відповідно до:

  • • вимог соціуму;
  • • напряму роботи школи;
  • • вікових особливостей дітей.
  1. Задачі батьківського всеобучу

  4.1. Знайомство батьків з основами педагогічних, психологічних, правових знань.

  4.2. Забезпечення єдності виховної взаємодії школи та сім'ї.

  4.3. Узагальнення та розповсюдження позитивного досвіду виховання.

  4.4. Попередження батьків про уникнення найпоширеніших помилок.

  4.5. Залучення батьків до активної участі у виховному процесі.

  1. Проведення батьківських зборів

  5.1. Загальношкільні батьківські збори проводяться один раз на семестр за планом роботи школи.

  5.2. Основні питання, які розглядають на зборах:

  а) ознайомлення:

  • • з документами про школу;
  • • з основними напрямками роботи школи;
  • • із задачами, які стоять перед школою;
  • • зі звітами про роботу;
  • • із локальними актами;

  б) обмін досвідом щодо питані виховання дітей;

  в) використання знань, умінь можливостей батьків у робот з дітьми;

  г) надання допомоги у вирішенні господарчих питань.

  5.3. Класні батьківські зборі проводяться один раз на семестр.

  5.4. Основні питання, які розглядають на батьківських зборах

  • • аналіз навчально-виховного процесу у класі;
  • • задачі, які визначають подальшу роботу;
  • • планування, організація діяльності щодо виконанні задач;
  • • підведення підсумків;
  • • актуальні педагогічні, психологічні, правові проблеми (батьківський всеобуч).

  5.5. При підготовці та проведенні батьківських зборів слід враховувати ряд важливих моментів:

  • • атмосферу співробітництва школи та сім'ї щодо реалізації програми посилення «плюси та ліквідації «мінусів» у характері та поведінці дитини;
  • • інтонацію зборів: радимо та роздумуємо разом;
  • • професіоналізм педагогів — знання, компетентність (про життя кожної дитини не лише у школі, а й за її межами, уявлення про рівень їхніх вимог, стан здоров'я);
  • • добрі, довірливі стосунки
  • • головні показники ефектності батьківських зборів — це:

  а) активна участь батьків:

  б) атмосфера активного обговорення питань;

  в) обмін досвідом;

  г) відповіді на питання, поради та рекомендації

  1. Права батьківських зборів

  Батьківські збори мають право:

  а) звернути увагу батьків на:

  • • правильне виконання рішень зборів;
  • • виконання п. 4 ст. 52 Закону України «Про освіту» (батьки (законні представники) навчаються, вихователі несуть відповідальність за виховання дітей, отримання ними основної загальної освіти);
  • • виконання п. 4 ст. 17 Закону України «Про освіту» (відповідальність за ліквідацію учнівської академзаборгованості протягом наступного навчального року покладається на їхніх батьків (законних представників);
  • • виконання Статуту школи (батьки зобов'язані виконувати Статут школи);
  • • обговорення питань про шкільне життя та прийняття рішень у формі пропозицій;

  б) запрошувати на збори спеціалістів:

  • • юристів;
  • • лікарів;
  • • психологів;
  • • працівників правоохоронних органів;
  • • членів адміністрації школи;
  • • представників громадських організацій.

  Усі пропозиції батьківських зборів розглядаються посадовими особами Закладу з наступними повідомленнями про результати розгляду, термін розгляду пропозицій — один місяць.

  1. Документація батьківських зборів

  7.1. На всіх батьківських зборах ведеться протокол.

  7.2. Протоколи батьківських зборів:

  • • підписуються головою та секретарем батьківських зборів;
  • • зберігаються у методичному кабінеті школи та відносяться до шкільної документації;
  • • протоколи класних батьківських зборів зберігаються у класних керівників.

  7.3. Зошит протоколів повинен бути прошнурований, прону­мерований, скріплений підписом Голови батьківського комітету.

  7.4. Матеріали батьківських зборів зберігаються у методич­ному кабінеті у папці зі швидкозшивачем та відносяться до шкільної документації.

  7.5. Термін зберігання протоколів та документів до них визначається терміном навчання учнів на визначеному щаблі:

  • •   1—3-ті класи — 3 роки;
  • •   5—9-ті класи — 5 років;
  • •   10—11-ті класи — 2 роки.
  1. Заключні положення

  8.1. Батьківський всеобуч, який проходить на батьківських зборах, може змінюватись у зв'язку зі змінами:

  • • соціуму;
  • • напрямку роботи школи;
  • • рівня освіти батьків.

  8.2. Зміни та доповнення до батьківського всеобучу розробляються спільно з:

  • • адміністрацією;
  • • психологами;
  • • головою методичного об'єднання класних керівників;
  • • представниками науки.

  8.3. Зміни та доповнення до батьківського всеобучу розглядаються на засіданні педагогічної ради у присутності представників загальношкільного батьківського комітету та затверджуються педрадою.

  Батьківські збори є найважливішою формою взаємодії сім'ї і школи, засобом підвищення ефективності навчально-виховного процесу. Однак для того, щоб воно дійсно виконувало свою роль, необхідно його правильно підготувати і провести. Багато батьків скаржаться на те, що в сучасній школі на зборах класні керівники обговорюють лише організаційні та матеріально-технічні питання, збираючи гроші з батьків.

  Які ж функції повинні виконувати батьківські збори?

  Серед таких функцій слід вказати:

  • ознайомлення батьків зі змістом та методикою навчально-виховного процесу в школі (характеристика використовуваних навчальних програм, методів навчання, розповідь про проведені позаурочних заходах, факультативах, гуртках і т.п.);

  2) психолого-педагогічна освіта тат і мам, яке може виражатися в інформуванні батьків про особливості конкретного віку, умови успішної взаємодії з дітьми і т.д.;

  3) залучення батьків до спільного з дітьми діяльність (позаурочні заходи – конкурси, екскурсії, походи тощо);

  4) спільне вирішення організаційних питань (харчування, чергування, дисципліни та інших проблем).

  Вибір виду і форми батьківських зборів залежить від його тематики і поставлених цілей.

  Серед видів можна виділити: організаційні (присвячені, наприклад, майбутньої далекої екскурсії дітей або підготовці до багатоденні походи), збори за планом психолого-педагогічного освіти (наприклад, лекція з залученням психолога про умови успішного спілкування з підлітками), тематичні, зборів-диспути з актуальних проблем навчально-виховного процесу, підсумкові (четвертної) і т.д. Тематика батьківських зборів зазвичай визначається педагогами і може обговорюватися на батьківському комітеті.

  Батьківські збори так само можна розділити на загальношкільні, збори з паралелей і класні.

  Загальношкільні батьківські збори проводяться зазвичай рідше, ніж класні, раз-два на рік, і то в разі потреби. Тат і мам знайомлять з новими статутними документами школи, нормативними актами у сфері освіти, з основними напрямками, завданнями і підсумками роботи навчального закладу. Збори батьків певної паралелі може проводитися у випадку необхідності обговорення найважливішої проблеми, питання, що стосується тільки учнів даних класів (наприклад, збори батьків випускних класів, тат і мам першокласників).

  Класні батьківські збори організовуються кілька разів на рік зазвичай в кінці чверті, триместр, півріччя. На них обговорюються найважливіші завдання навчально-виховної роботи в даному класі, проводиться планування виховної роботи, визначаються способи і методи ефективного співробітництва сім'ї і школи, підводяться підсумки виконаної роботи.

  З чого починається підготовка до батьківських зборів?

  З визначення його тематики. Необхідні теми нерідко повідомляються адміністрацією, визначаються самостійно педагогами (класним керівником, або вчителями-предметниками), пропонуються батьками. Дуже важливо порадитися з батьками дітей стосовно того, які питання і проблеми їх цікавлять.

  Далі слід визначити форму проведення зборів та його зміст – можливо, навіть написати коротко конспект з викладенням інформації, яку треба довести до відома батьків.

  Нерідко батьківські збори зводяться до монологу педагога, проте слід активно залучати батьків до обговорення проблем навчально-виховного та організаційного характеру.

  Збори можуть проводитися у формі лекції (у ролі лектора - педагог, психолог, лікар), дискусії, роботи по групах для обговорення найважливіших питань роботи і т.д.

  Найчастіше використовується традиційна форма проведення батьківських зборів – виступ класного керівника з подальшими його відповідями на запитання батьків.

  Зміст для зборів можна почерпнути з психолого-педагогічних книг, газет і журналів, спілкування з вчителями-предметниками, дітьми, батьками, шкільною адміністрацією.

  Cлід заздалегідь домовитися з фахівцями, які допоможуть вам провести збори – з педагогами-предметниками, соціальним педагогом, шкільним психологом, медичними працівниками. Дуже добре, якщо вдасться залучити до підготовки зборів батьків. Якщо в планах стоїть виступ батьків, необхідно хоча б у загальних рисах обговорити основні тези, напрямки виступу.

  Визначившись з тематикою, формою проведення та змістом зборів, необхідно підготувати засоби – ілюстрації, документи (наприклад, шкільні щоденники та журнали, нормативні документи – Статут Школи, Правила учнів). Важливо так само встановити час проведення зборів і підготувати для його проведення приміщення, подбавши про його чистоту, провітрювання та забезпечення місць для всіх учасників.

  Інформація про час і місце проведення зборів повинна бути донесена до батьків завчасно – можна записати її в щоденниках учнів, зателефонувати тим татам і мамам, чия присутність у зв'язку з обговорюваною проблемою дуже важлива для вас. Непогано буде, якщо батьки розпишуться в щоденниках, що ознайомлені з оголошенням про проведення зборів, а якщо не зможуть прийти, то нехай попередять заздалегідь. Завчасне оповіщення дозволить батькам скорегувати свої плани на вечір і знайти час для відвідування батьківських зборів.

  Основний виступ на зборах не повинний займати багато часу – ввечері після роботи більшість батьків навряд чи адекватно його сприймуть. Необхідно мати чіткий план проведення зборів – після виступу виділити час на запитання батьків, обговорення інших тем. Бажано про витівки окремих учнів повідомляти їх батькам в індивідуальному порядку (наприклад, в розмові після загальних зборів).

  Щоб батьки були з самого початку гарним помічниками школи, їх треба активно підключати до вирішення актуальних питань навчально-виховного процесу, залучати до спільного з дітьми позаурочну діяльність. Батьківський комітет, обраний на батьківських зборах, - важлива опора класного керівника. Багато питань педагогу допоможуть вирішити саме члени батьківського комітету. На зборах після обговорення організаційних моментів (харчування, фінансово-матеріальних аспектів організації позаурочних заходів, підготовки до іспитів, випускного вечора і т.п.) треба відразу визначити ступінь і форми участі батьків у вирішенні даних проблем.

  Педагогу не слід забувати, що батьківські збори, на якому відбувається особиста зустріч класного керівника з батьками його підопічних - важливий засіб формування думки тат і мам про школу, вчителів, яким вони довіряють своє чадо. До зборів слід ретельно готуватися, продумуючи ґрунтовно його методику і зміст.


   

  Світлина від Управління Державної служби якості освіти у Сумській області.

  © 2024 . Всі права захищено. Розроблено веб-студією "Sigma"