Дистанційне навчання

  Організація дистанційного навчання у закладі освіти
   
  Що таке дистанційне навчання? Дистанційне навчання — це індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього процесу у спеціалізованому середовищі, що функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.
  Мета дистанційного навчання — надати освітні послуги, застосовуючи у навчанні сучасні інформаційно-комунікаційні технології: за певними освітніми або освітньо-кваліфікаційними рівнями відповідно до державних стандартів освіти за програмами підготовки громадян до вступу у заклади освіти, підготовки іноземців та підвищення кваліфікації працівників.
  Хто може навчатися дистанційно?
  Використання технологій дистанційного навчання зорієнтоване на такі категорії здобувачів освіти, як-от: 
  - особи з особливими потребами;
  - обдаровані діти та молодь, які спроможні самостійно або прискорено опанувати навчальні програми;
  - особи, які проживають у географічно віддалених і важкодоступних до закладу освіти населених пунктах;
  - учні вечірніх шкіл, які за умовами праці перебувають тривалий час за межами населеного пункту, де розташований заклад освіти, та учні, які за сімейними обставинами (декретна відпустка тощо) не можуть систематично відвідувати школу;
  - особи, які бажають отримати додаткові знання паралельно з навчанням у школі;
  - особи, які готуються до вступу до закладів вищої освіти;
  - громадяни України, які тимчасово або постійно проживають за кордоном.

  e learning2 веб

  Завдання для дистанційного  з 01.11.2021 н.р. по 04.11.2021н.р.

  ІНФОРМАТИКА

  02.11 Інформатика 9 кл.  Управління показом презентації. Друк презентації. Опрацювати п. 3.6, стор. 98-109.

  02.11 Інформатика 10 кл. Криптографічні методи захисту інформації. Контроль цілісності програмних та інформаційних ресурсів. Опрацювати параграф 9, с. 127-138

  02.11 Інформатика 12 кл. Міжнародні стандарти інформаційної безпеки. Знайти інформацію в мережі Internet, зробити конспект.

  Виконані завдання надсилайте на електронну пошту вчителю yadra@ukr.net.

  БІОЛОГІЯ

  03.11 Біологія 9 кл. Обмін речовин та енергії. Основні шляхи розщеплення органічних речовин в живих організмах.  Опрацювати параграф 14.

  03.11 Біологія 9 кл. Клітинне дихання. Біохімічні механізми дихання. Опрацювати параграф 15.

  03.11 Біологія 10 кл. Білки. Будова. Властивості. Описати основні властивості білків.

  03.11 Інформатика 11 кл. Верстка веб-сторінок.  Опрацювати п. 4.7, с. 153-169, п. 4.9, с. 174-181.

  Виконані завдання надсилайте на електронну пошту вчителю yadra@ukr.net.

   

  Художня  культура. 9 клас

  04.11.21 . Тема: Авангардизм у музиці, скульптурі, живопису. Архипенко –засновник кубізму у скульптурі. Домашнє завдання.. Опрацювати  підручник  тема 7-8 с.52-61. 11.11.21 Тема: Виникнення абстракціонізму. Течії абстракціонізму.Казимир Малевич і його творчість. Домашнє завдання. Опрацювати підручник  тема 9-10 с.62-71.

   Виконані завдання надсилайте на електронну пошту вчителю sulganatasa5@gmail.com .

    Художня культура 10 клас.

  4.11.21. Тема: Особливості побудови портрету. Гравюра. Види гравюр (офорт, ксилографія). Домашнє завдання. Підібрати матеріали до альбому «Пам’ятки України”.  11.11.21 . Тема: Мистецтво кобзарів і лірників. Церковний спів. .Партесний концерт. Творчість М.Бортянянського, Д Березовського, А Веделя. Домашнє завдання .Опрацювати  підручник  тема 7 с 176-183

   Виконані завдання надсилайте на електронну пошту вчителю sulganatasa5@gmail.com .

   

  Завдання для дистанційного навчання з 08 листопада по 12 листопада 2021 року

  Інформатика

  09.11 Інформатика 9 кл.  Управління показом презентації. Друк презентації. Тематичне оцінювання. Повторити  п. 3.6, стор. 98-109.

  09.11 Інформатика 10 кл. Комп’ютерне моделювання об’єктів і процесів. Комп’ютерний експеримент. Опрацювати параграф п. 2.1 с.36-41, запитання 1-9 с.41.

  09.11 Інформатика 12 кл. Криптографічні методи захисту інформації.Контроль цілісності програмних та інформаційних ресурсів. Опрацювати параграф 9, с. 127-138.

  Біологія

  10.11 Біологія 9 кл. Енергетичний обмін.  Опрацювати конспект.

  10.11 Біологія 9 кл. Фотосинтез: світлова та темнова фази. Опрацювати параграф 16, підготуватися до контрольної роботи.

  10.11 Біологія 10 кл. Лабораторна робота №2. Вивчення властивостей ферментів. Виконати завдання с.13.

  10.11 Інформатика 11 кл. Адаптована верстка..  Опрацювати п. 4.9, с. 174-181.

  Хімія 9 клас

  Тема уроку: Екзотермічні й ендотермічні реакції. Термохімічне рівняння. Оборотні й необоротні реакції.

  Завдання.

  1. Перегляньте відео за ПОСИЛАННЯМ

  2. Опрацювати КОНСПЕКТ  і записати його в зошити.

  Хімія 10 клас

  Тема уроку:  Спирти. Поняття про характеристичну (функціональну) групу. Гідроксильна характеристична (функціональна) група. Насичені одноатомні спирти: загальна та структурні формули, ізомерія (пропанолів та бутанолів), систематична номенклатура. Водневий зв'язок, його вплив на фізичні властивості спиртів.

  Зпавдання: 

  1.Перегляньте відео за ПОСИЛАННЯМ.

  2.Опрацювати КОНСПЕКТ  та записати його в зошити.

                    Хімія 11 клас

  Тема уроку: Загальна характеристика неметалів. Фізичні властивості. Алотропія. Алотропні модифікації неметалічних елементів.

  Зпавдання: 

  1. Перегляньте відео за ПОСИЛАННЯМ.

  2. Опрацювати КОНСПЕКТ  та записати його в зошити.

   

  Хімія 12 клас

  Тема уроку: Загальна характеристика металів. Фізичні властивості металів. Застосування металів та їхніх сплавів

  Зпавдання: 

  1. Перегляньте відео за ПОСИЛАННЯМ.

  2. Опрацювати КОНСПЕКТ  та записати його в зошити.

  Завдання для дистанційного навчання з 15 листопада по 18 листопада 2021 року

  Інформатика

  16.11 Інформатика 9 кл.  Основи захисту даних у комп’ютерних системах. Безпека зберігання даних.  Повторити  п. 4.1, 4.2 , стор. 109-133.

  16.11 Інформатика 10 кл. Основи статистичного аналізу даних. Пошук та збір набору даних. Опрацювати параграф п. 2.2 с.42-48.

  16.11 Інформатика 12 кл. Виявлення атак. Захист периметра комп’ютерних мереж. Керування механізмами захисту. Опрацювати параграф 10.

  Біологія

  17.11 Біологія 9 кл. Контрольна робота. Структура клітини.  Повторити вивчений матеріал.

  17.11 Біологія 9 кл. Ген та його будова. Геноми. Основні компоненти геномі про- та еукаріотів. Опрацювати параграф 19, 20.

  17.11 Біологія 10 кл. Нуклеїнова кислота. Властивості та функції РНК. АТФ. Опрацювати параграф 11.

  17.11 Інформатика 11 кл. Кросбразуерність.  Повторити п. 4.9 с. 174-181.

  Хімія 9 клас

  Тема уроку: Екзотермічні й ендотермічні реакції. Термохімічне рівняння. Оборотні й необоротні реакції.

  Завдання.

  1. Перегляньте відео за ПОСИЛАННЯМ

  2. Опрацювати КОНСПЕКТ  і записати його в зошити.

  Хімія 10 клас

  Тема уроку:  Спирти. Поняття про характеристичну (функціональну) групу. Гідроксильна характеристична (функціональна) група. Насичені одноатомні спирти: загальна та структурні формули, ізомерія (пропанолів та бутанолів), систематична номенклатура. Водневий зв'язок, його вплив на фізичні властивості спиртів.

  Зпавдання: 

  1.Перегляньте відео за ПОСИЛАННЯМ.

  2.Опрацювати КОНСПЕКТ  та записати його в зошити.

                    Хімія 11 клас

  Тема уроку: Загальна характеристика неметалів. Фізичні властивості. Алотропія. Алотропні модифікації неметалічних елементів.

  Зпавдання: 

  1. Перегляньте відео за ПОСИЛАННЯМ.

  2. Опрацювати КОНСПЕКТ  та записати його в зошити.

   

  Хімія 12 клас

  Тема уроку: Загальна характеристика металів. Фізичні властивості металів. Застосування металів та їхніх сплавів

  Зпавдання: 

  1. Перегляньте відео за ПОСИЛАННЯМ.

  2. Опрацювати КОНСПЕКТ  та записати його в зошити.

  © 2024 . Всі права захищено. Розроблено веб-студією "Sigma"